Álláspályázat német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Szederkényi Óvoda, Mini Bölcsőde és Gyermekétkeztetési Intézmény
                          
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

német nemzetiségi óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7751 Szederkény, Pécsi út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok, óvodai nevelési feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai képesítést igazoló okiratok
szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hollósi Réka óvodavezető nyújt, a 06-30-520-2505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Hollósi Réka részére a ovoda@szederkeny.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.