Civil szervezetek

Civil szervezetek

Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület

Alapítva: 1990. június 20-án Kulturális és közösségformáló céllal
2013- tól közhasznú tevékenységet folytat
e-mail: muvhaz.szedi@gmail.com ; szedytanc@gmail.com

Alapvető célunk községfejlesztő társadalmi részvételt biztosító, a település fejlődését támogató tevékenység folytatása, a néphagyományok, népszokások felelevenítése, megőrzése, átadása a fiatalabb nemzedéknek a kulturális élet fellendítése a helyi programok szervezésével.
Az elmúlt évtizedek sikere a nemzetiségi kultúra- táncok, dalok életre keltése, népviselet ápolása és népszerűsítése, valamint és nem utolsó sorban az anyanyelv fenntartása.
Szervezetünk meghatározó színfoltja községünknek, számos kulturális rendezvény megalkotója, szervezője, segítője. Kulturális rendezvényeinkkel életre keltek a rég elfeledett népszokások, nemzetiségi hagyományok.
Együttműködünk Szederkény többi egyesületével, alapítványával, intézményeivel, segítjük a Művelődési Ház rendezvényeinek lebonyolítását.

Állandó programjaink:
  • Sváb bál hagyományőrző műsorral (25 éve).
  • Családi délután: játszóház, gyerekeknek és felnőtteknek évente 2 alkalommal
  • Nyári tábor
  • Szüreti Nap (19 éve)
  • „Összeköt a Karasica” nemzetiségi találkozó
  • Mikulás ünnepség

Számtalan sikeres rendezvény megszervezését követően 2015-ben első alkalommal Egyesületünk megszervezte a Karasica menti települések találkozóját, melyet „Összeköt a Karasica” névvel kívánunk a jövőben évről évre mind sikeresebben hagyományos gasztronómiai és kulturális programmal megrendezni és kiterjeszteni a határon túlra. 26 település képviseltette magát a közös kulturális programon. A rendezvény célja a települések gasztronómiájának és hagyományainak megismerése, a kulturális örökség bemutatása, valamint ezek továbbadása és megismertetése az ifjabb korosztállyal és az ide látogatókkal.
Programjaink nyilvánosak, tagsághoz nem kötöttek.
A rendezvények színvonalas megjelenítését több magánszemély, Önkormányzat és vállalkozó támogatásával sikerül megvalósítanunk, a lelkes adománygyűjtő vezetőségi tagok és egyesületünk 1%-os bevételéből.
Egyesületünk évente több alkalommal is szervez községünkben társadalmi munkában végzett környezet szépítő programot pl.: szemétszedés, virágültetés, tereprendezés. Rendezvényeinken a felnőttek és gyerekek körében ismertetjük a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, mi magunk is példát mutatva ebben.
Minden megmozdulásban aktívan részt veszünk, társadalmi munkában is számíthat ránk Szederkény.
Az Egyesület 2015-ben meghirdetett MVH pályázaton egy 8+1 fős Ford Custom mikrobusszal gazdagodott. A közösségi busz Szederkény lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek egészségügyi, szociális és kulturális célra való használatát kívánja segíteni.
A Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület lelkiismeretes szereplője kíván lenni Szederkény jelenében és jövőjében, és vállalunk ennek érdekében társadalmi felelősséget.

Köszönjük érdeklődését!
                                                                                                  elnökség