Szederkényi Óvoda, Mini Bölcsőde és Gyermekétkeztetési Intézmény

Surgetiner Kindergarten, Kinderkrippe und Institut für Kinderernährung


Múlt, jelen és jövő

Szederkény községben 1947 szeptembere óta működik óvoda. A kezdetben nyári idényű óvoda 1962-ben már 3 csoportos intézményként, saját konyhával működött. 2001-ben átalakításra került a régi épületrész, egy új és korszerű konyhai blokkal bővült az épület, melynek tetőterében kapott helyet a tornaszoba szertárakkal és a logopédiai foglalkoztató.
1967 óta folyik német nemzetiségi nevelés az óvodában, mely során a nemzetiségi hagyományokra építve ismertetjük meg a gyermekeket a német nyelvvel.
2009 óta integrált óvodaként működünk, azóta végezzük saját nevelési igényű gyermekek fejlesztését is.
2017 áprilisában nyitottuk meg az óvodán belül mini bölcsődei csoportunkat, ahol barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben fogadjuk a gyermekeket már 6 hónapos kortól. Ez a változás tette szükségessé a névmódosítást, Szederkényi Óvoda, Mini Bölcsőde és Gyermekétkeztetési Intézmény lett a hivatalos megnevezésünk.
Az óvodai nevelést meghatározó alapprogram és a nemzetiségi irányelvek által meghatározott funkciók mellett, kiemelt feladatként foglalkozunk a környezeti neveléssel, az egészséges életmódra neveléssel. Ennek ékes bizonyítéka az intézmény külleme és az udvar. Többször sikeresen pályáztunk már a „Zöld Óvoda” és a „Madárbarát óvoda” címekre.

Jelenleg óvodánkba 60, mini bölcsődei csoportunkba 8 gyermek jár. Az óvodában két vegyes életkorú csoportban 5 óvodapedagógus, 2 dajka, és egy óvodatitkár-élelmezésvezető dolgozik. A csoportok magas gyermeklétszámának csökkentése és az eredményesebb pedagógiai munka érdekében, a nagycsoportos gyermekek délelőtt külön fejlesztő csoportban játékos kezdeményezéseken, foglalkozásokon vesznek részt. Az óvoda valamennyi csoportjában folyik német nemzetiségi nevelés, mely során a német nyelv mellett a nemzetiségi hagyományokkal és nyelvvel is megismerkedhetnek a gyermekek.
A mini bölcsődében a törvényi előírásoknak megfelelően 1 kisgyermeknevelő és egy dajka látja el a feladatokat. Az alacsony létszámnak köszönhetően nyugodt légkörben, a gyermekek életkorának megfelelően kialakított környezetben folyik a szakmai munka.
Az intézményhez tartozó melegítő konyhában 1 konyhai dolgozó gondoskodik a külső vállalkozó által beszállított ételek tálalásáról.
Az intézmény tárgyi feltételei jók, gazdag tárházat biztosítanak a gyermekek fejlesztéséhez. A csoportszobák ízléses, esztétikus, természetes anyagokból készült berendezésükkel, a kialakított zöld sarkokkal szolgálják a természethez fűződő pozitív viszony kialakítását. Óvodánk udvarán található játékok kialakítása, elhelyezkedése az óvodások fokozott mozgásigényéhez igazodik, lehetőséget kínál a különböző mozgásformák gyakorlására.
Az óvodát három település (Szederkény, Monyoród és Máriakéménd) által alapított Szederkényi Óvodai Társulás üzemelteti. A három településen kívülről is fogadunk gyermekeket, ha a férőhely megengedi, gyermeket nem utasítunk el.

A jövőben is fontosnak tartjuk folytatni a már megkezdett gyermekközpontú pedagógiai munkát, nagy hangsúlyt fektetve továbbra is a német nemzetiségi és a környezeti nevelésre. A folyamatos tanulás, szakmai megújulás elengedhetetlen része a munkánknak, mindig nyitottak vagyunk az újdonságok felé.
A 2018-as évben energiahatékonysági pályázat során megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően eredményesebben pályázhatunk a következő években újra a „Zöld Óvoda” címre.
A település rendezvényein való részvételt fontosnak tartjuk, a gyermekeink szívesen mutatják meg kedvenc verseiket, körjátékaikat mindkét nyelven.
Továbbra is dolgozunk a szülőkkel való pozitív kapcsolat megtartásán, hiszen csak együttműködve nevelhetünk kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket. Folyamatosan élvezheti intézményünk a Szülői Munkaközösség maximális támogatását, illetve a szülők aktív részvételét az óvoda által szervezett programokon.

Alapelveink

Az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg.
Óvodánk a családi nevelést kiegészítő, segítő és korrigáló feladatokat lát el, tiszteletben tartva a szülők elsődleges jogait a gyermekükkel kapcsolatos döntésekben, partneri módon támogatva őket.
Óvodás gyermekeinket a szeretet és a gondoskodás minden formájával igyekszünk nevelni.
Nevelésünk során a kötetlenség módszerét alkalmazzuk, így biztosítva a gyermekek számára az önkéntességet, a választási lehetőséget.
Mindennél fontosabbnak tartjuk a motivált, játékos készségfejlesztést, a szabad játék és mozgás meghatározó szerepét.
A gyermekek érdekeit, egyéni igényeit tartjuk szem előtt a tudatos felkészülésnél.
A fenntarthatóságra nevelés meghatározó minden tevékenységben.
Segítjük a szociálisan hátrányban lévő és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlődési ütemben történő felzárkóztatását.
Lehetőséget teremtünk a kiemelkedő készséggel rendelkező gyermekek tehetségének kibontakoztatására.

Nevelési, pedagógiai céljaink     

A játék elsődlegességére építő, a gyermeki szükségleteket és érdekeket figyelembe vevő pedagógiai folyamatok biztosítása. Célunk a sokoldalú, egészséges, boldog, alkotó ember személyiségjegyeinek megalapozó nevelése. Fontos számunkra a közösségi életre való felkészítés és a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés.
A különböző személyiségű, sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztésének biztosítása.
Gyermekeink elfogadják a másságot, tiszteletben tartják és képesek együttműködni különbözőségeket mutató társaikkal.
Elfogadják nemzetiségi létüket, erősödik identitástudatuk, átveszik a környezetükben meglévő hagyományokat.

Csoportjaink:

Mini Manó – Mini Bölcsődei csoport
Friebert-Kuti Zsuzsanna – kisgyermeknevelő
Grácz-Vitális Írisz – dajka

Bambi csoport
Halmai Györgyné Ági néni – német nemzetiségi óvodapedagógus
Faludi Bettina – német nemzetiségi óvodapedagógus
Zsember-Gyurcsy Zita – dajka

Nyuszi csoport
Lázárné Gombár Mária – óvodapedagógus
Hollósi Réka – német nemzetiségi óvodapedagógus
Schwarczkopf Nándorné Marika néni – dajka

Süni csoport
Papp Zsófia – német nemzetiségi óvodapedagógus


Elérhetőségeink:
Cím: 7751- Szederkény, Pécsi út 38.
Telefon: 69/354-181
E-mail: ovoda@szederkeny.hu