Az alábbiakban tekinthetik meg az érvényben lévő rendeleteket.

Rendeletek:

Rendezés:
 • 7/2014. (XII.1.)
  a helyi adókról
 • 10/2017. (XII.18.)
  a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
 • 9/2017. (XII.18.)
  a temetőkről és a temetkezésről
 • 7/2017. (IX.21.)
  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
 • 6/2017. (VI.26.)
  Szederkény község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
 • 3/2017. (I.9.)
  az egészségügyi alapellátás körzeteiről
 • 5/2010. (VII.1.)
  a helyi építési szabályzatról
 • 3/2014. (II.7.)
  a Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
 • 10/2001. (XII. 17.)
  az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről
 • 4/2012. (IV.16.)
  az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • 5/2013. (VI.3.)
  a települési kerti hulladékok és avar égetésének szabályairól
 • 3/2015. (II.16.)
  a települési támogatásról
 • 8/2011. (IX.19.)
  a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 • 5/2015. (IV.14.)
  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 4/2002. (IV. 25.)
  az önkormányzati sport feladatokról
 • 5/2014. (V.19.)
  a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
 • 9/1998. (XII. 10.)
  a közterület-használati díjakról
 • 6/2014. (VII.25.)
  a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
 • 1/2002. (I.21.)
  az Önkormányzat közművelődési feladatairól
 • 6/2015. (IV.14.)
  a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
 • 8/2002.(VII. 25.)
  a háziorvosi körzet meghatározásáról
 • 6/2011. (IV.11.)
  a házasságkötés hivatali helységen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
 • 7/2002. (VII. 25.)
  a díszpolgári cím adományozásáról
 • 4/2010. (V.17.)
  az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről